Luc Schuiten

Luc Schuiten wordt omschreven als ‘visionair architect’ of ‘utopisch denker’. In het project ‘de stad van de toekomst’ werkt hij aan constructies die de stad in beeld brengen zoals die er zou kunnen uitzien als we echt duurzame keuzes maken. 
Zijn werk behelst tekeningen, tentoonstellingen, boeken, films, affiches,…. Volgens Schuiten de geschikste manier om mensen zijn ideeën te laten begrijpen.
Zelf ziet Luc Schuiten zijn visie niet als een utopie. Zich inbeelden dat een economie onbeperkt kan groeien en handelen alsof er geen einde komt aan grondstoffen en fossiele brandstoffen, dat is een utopie aldus Schuiten. Hij beeldt zich in hoe steden er zouden kunnen uitzien als we een radicale ommekeer maken. Met name: functioneren zoals de natuur.
Vanuit deze gedachte stelt hij de term ‘archiborescence’ voor, een versmelting van twee woorden; ‘architecture’ en ‘arborescence,’ dat verwijst naar l’arbre, de boom. Het is een architectuur die vertrekt uit een organisme dat leeft, zoals een boom.