Tom Frantzen

Ambachtelijk beeldhouwer, meester van de ‘Nieuwe Vlaamse Fantastiek’. Specialiteit fonteinen.
De werken van Tom overstijgen het louter decoratieve. Hij tracht zijn werken volledig te integreren in de omgeving, zodat je de indruk krijgt dat ze er als het ware deel van uitmaken. Kenmerkend verder is dat zijn werken in dialoog gaan met de toeschouwers: ze doen nadenken, reflecteren, relativeren …

Hoe zwaar de thema’s van zijn werken bij wijlen ook mogen zijn, Tom Frantzen slaagt er telkens in een glimlach te ontlokken. Als Brusselaar in hart en nieren is een stevig vleugje ‘Brusselse zwaans’ nooit ver weg.